Om-discar

Svea, en Midrange från Kastaplast med flight spec 5 / 6 / -1 / 0.

Allt om golfdiscar

De fyra disctyperna
De fyra flygenskaperna (flight spec)
Under- och överstabil
Vad påverkar hur en disc flyger?

Det finns mycket att hålla koll på när det gäller discar. Men tre saker bör man absolut veta innan man ger sig på att välja disc:

1. Vilka disctyper som finns?
2. Vad dom fyra flygegenskaperna är?
3. Vad som menas med Under- och överstabil?

De fyra disctyperna

1. Putt & Approach (PA)
Kontroll & Precision.
För inspel och putt. Även för utkast på korta hål. Trubbiga och sköna att hålla i handen. Det finns ofta i en utpräglad puttvariant med extra mjuk plast. Lätt att kontrollera. Anpassade för längder ca 0-25 m putt, 25-75 m inspel (approach).

2. Midrange (MD)
Mångsidig & Effektiv.
För havlånga utkast eller inspel. Varken trubbig eller spetsig utan något därimellan! Mångsidiga. Går oftast även att putta med. Anpassade för längder ca 50-100 m.

3. Fairway Drivers (FD)
Kontroll & Längd.v Används för långa utkast där det är extra viktigt eller svårt att hålla sig på fairway. Bra kontrol i förhållande till den extra längd man får. Anpassade för längder ca 75-125 m.

4. Distance Drivers (DD)
Maximal längd.
Maximal längd. Drivers är spetsiga, bredrimmade och har en låg profil utformad för att skära luften med så litet luftmotstånd som möjligt och därmed kunna flyga långt. Används för utkast på golfbanan när man vill nå maximal längd. Anpassade för längder från ca 100 m.

De fyra flygegenskaperna

Det finns fyra olika parametrar för att beskriva en discs flygegenskaper, dess "personlighet" om man så vill: Speed, Glide, Turn och Fade. Dessa flightspec/Flight ratings är numer standard och står idag på de flesta discar.

1. Speed (skala 1-15)
Anger hur snabbt discen skär luften. Putters klassar in på speed 1-3, midrange-discar 4-6, fairway-drivers 7-9 och distance drivers 10 och uppåt.

2. Glide (1-7)
Anger hur mycket svävförmåga eller glid en disc har. Discens diameter och kupolhöjd är två faktorer som ökar på glidet.

3. Turn (-5 till +2)
Anger hur stor eller liten benägenhet discen har att vika av åt höger eller vänster i hög fart (alltså i början av flygbanan).

4. Fade
(0-5)
Anger hur stor benägenhet en disc har för att falla av (vänster för högerhänt kastare) i slutet av flygbanan när farten minskar.

Viktigast att tänka på är kanske 'Turn'. En överstabil disc (siffra över 0) går vänster. En understabil disc (siffra under noll) går höger. En stabil disc (0) går rakt. Ju längre du kastar (samt ju mer motvind det är) desto mer drar en disc höger. Tänk dock på att alla discar har 'fade', dvs de faller av åt vänster när de tappar fart – även understabila! (För vänsterhänt gäller samma tänk fast omvänt, dvs en överstabil disc går höger och understabil vänster etc).

Är du nybörjare och/eller inte kastar mer än 70-80 meter är en överstabil disc inte att rekommendera. Detta eftersom den drar för mycket åt vänster. Att den faller av åt vänster beror på att discen inte har tillräckligt med fart för att hållas upprätt. Välj istället en disc på minusskalan. När du är mer erfaren och kastar längre kan du prova överstabila discar.

De flesta turnsskalor utgår från att discarna har kastats ut med rak vinkel i vindstilla förhållanden och inom det längdspann disctypen är ämnad för (se tabell nedan). Detta innbär att om man kastar en understabil driver, säg 70 meter istället för 100 får den en överstabil flykt.

Disctyp Anpassad för
Putt&approach 25-75 m
Midrange 50-100 m
Fairway Driver 75-125 m
Distance Driver 100 m -

Under- och överstabil

En golfdisc är antingen understabil, neutral eller överstabil. Enkelt utryckt beskriver dessa termer om discen går höger, rakt eller vänster (för en högerhänt backhandkastare).* Det är i första hand Turn som avgör detta men även Fade spelar in såklart. Ett tips är att räkna ihop Turn + Fade. Blir summan mindre än 0 indikerar det en understabil disc, runt nollan är discen mer neutral och mer än 1 en överstabil.

* är du vänsterhänt eller högerhänt som kastar forehand gäller samma tänk bara att det blir omvänt, dvs understabil disc går vänster och överstabil höger.

5. Vad påverkar hur en disc flyger?

Förutom de tekniska färdigheter man besitter är det mycket spelar in på hur en disc flyger, både yttre och inre faktorer. Särskilt avgörande, förutom själva formen såklart, är hur pass sliten discen är och hur det blåser.

Discegenskaper som påverkar discens flykt:
- Form (och plast)
- Slitenhet
- Vikt

Yttre faktorer som påverkar discens flykt:

- Vindförhållanden
- Rotation och släpp
- Hastighet

Ugglan Logo

Öppetider:
tis-fre: 11-19
lör-sön: 10-16

Tel: 08-96 66 15

stockholm@ugglansdiscgolf.se
goteborg@ugglansdiscgolf.se
linkoping@ugglansdiscgolf.se

Stockholm:
Odlingsgatan 6A, Sundbyberg
Karta

Göteborg:
Göteborgsvägen 88 i Sävedalen (glashuset).
Karta

Linköping:
Wernersgatan 2.
Karta